255_gedragsproblemen-550

“Een gedragsprobleem is pas een probleem als de eigenaar of zijn omgeving het gedrag als probleem ervaart.”

Gedraagt uw hond zich niet zoals u zou willen en hebt u al van alles geprobeerd om het te laten stoppen? Staat u open voor een andere kijk op de situatie en bent u bereid om het probleem van een andere kant te benaderen?
Dan kan ik u helpen!

Ergens in de opvoeding is er iets niet goed gegaan…
Vaak is er verzuimd de “hondentaalknop” aan te zetten en de “mensentaalknop” uit.
Er ontstaat miscommunicatie en dat leidt tot frustratie en ongewenst gedrag.

Honden doen nooit iets “zomaar”. Alles wat hij doet heeft een reden. Het is de kunst om uit te vinden wat de reden van het gedrag is en waarom het gedrag in stand blijft of zelfs verergerd.

“Als u blijft doen wat u deed, krijgt u wat u kreeg”
Tijdens het huisbezoek bespreken we de geschiedenis van de hond en proberen we te achterhalen op welk moment het probleem ontstaan is. Terwijl u uw verhaal doet observeer ik de hond en de interactie tussen u en de hond. Zo krijg ik een goed beeld van de situatie en van de onderliggende oorzaak van het probleem. We bespreken mijn bevindingen en u krijgt handvatten om alvast mee aan de slag te kunnen. Ik leg u uit waarom de hond doet wat hij deed en hoe u en / of uw huisgenoten daarin een rol hebben gespeeld.

Voorbeelden van ongewenst gedrag waarmee ik u kan helpen

 • Trekken aan de lijn
 • Overmatig blaffen
 • Onzindelijkheid
 • Niet alleen kunnen zijn
 • Angst en/of agressie naar andere mensen
 • Angst en/of agressie naar andere dieren
 • Angst voor (harde) geluiden en/of objecten
 • Bezitsagressie (voerbaknijd)
 • Niet terug komen bij de eigenaar
 • Najagen van fietsers / joggers / auto’s enz.
 • Van de straat eten en/of poep eten (coprofagie)
 • Opspringen tegen mensen
 • Niet opvolgen van commando’s

Het doel van gedragstherapie is niet om het gedrag binnen enkele uurtjes op te lossen. Soms is het een lange weg en ook een lange adem. Ik begeleid u op die weg met mijn kennis en een duidelijk trainingsplan, daarna is het aan u en uw eventuele huisgenoten om aan de slag te gaan.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een gedragstherapie is dus dat iedereen in het huishouden zich voor 100% inzet en meewerkt om bestaande patronen los te laten en zich houdt aan de nieuwe manier van omgaan met de hond. Er gaat dan wellicht een wereld voor u open!

De prijs van een consult is € 95.- U krijgt een gedetailleerd verslag van de in te zetten therapie en na enkele weken evalueren we of de ingeslagen weg inderdaad werkt. De lijn blijft open voor vragen en hulp via mail en telefoon en indien nodig kom ik nog eens op huisbezoek.
Voor elk volgend consult is de prijs € 45.00 met een maximum van vijf consulten.

Wilt u een afspraak maken, stuur dan een bericht via het contactformulier.